Walid Maky @walidmaky

2018-09-05 11:30:03 للعموم

بهلول سعادتك

بهلول سعادتك ماسك صولجان

بهلول سعادتك كذاب العبان

بهلول سعادتك حلو فى اكل اللبان

لبان وسيرة الناس فى أيده كستبان

والحقيقة عندة متعرفش الميزان

بهلول سعادتك فى الظهر امام

والعصر يفوتة لانه آفاق طمعان

والمغرب كمان ما هو نايم شبعان

بهلول سعادتك سمه سم الثعبان

بهلول سعادتك كذاب العبان

تحميل ..