Walid Maky @walidmaky

2018-08-25 20:45:25 للعموم

طز فى جنابك

طز فى جنابك

وطز كمان فى الواد الى جابك

سيادتكم فاكرنا حنركع ببابك

طز فى جنابك

لا عرشك حيقدر يغير كتابك

ولا حتى حرسك حيدفع حسابك

طز فى جنابك

تسهوك تهدد لا يمكن نهابك

واوعا تفكرحنمسح فى كابك

طز فى جنابك

يا باشا محدش بيعشق ترابك

يا باشا الى غنوا طلعوا كلابك

طز فى جنابك

وطز كمان فى والد جنابك

WM

تحميل ..